Stopzetting van de Telenet Zoof-dienst

Op basis van de ervaringen en feedback van gebruikers van de laatste 2 jaar, heeft Telenet beslist om Zoof als dienst niet langer aan te bieden. Concreet betekent dit dat vanaf 31 december 2008 de Zoof-accounts (Zoof-login en Zoof-telefoonnummer) niet meer zullen werken.

Hartelijk dank aan alle gebruikers

We willen alle gebruikers van Zoof van harte bedanken voor hun deelname aan de testen. Hun ervaringen, vragen en reacties hebben ons geholpen bij een objectieve evaluatie van Telenet Zoof.

© Telenet 2008